Werkwijze

Rechtbaardig
Van aanmaning tot aan de executie van het vonnis: in het hele proces blijven wij altijd rechtvaardig. Blijkt het voor uw debiteur echt een probleem om te betalen, dan zullen we in overleg met u kijken op welke manier we correct en doelgericht kunnen blijven werken. Maar: rechtvaardigheid werkt twee kanten uit. U moet uiteindelijk ook tevreden zijn met de oplossing.

Garantie
U kunt zeker zijn van 100% effectiviteit en betrouwbaarheid. Als u ons inschakelt, dan wilt u zeker zijn van een juiste behandeling van uw zaak. Duidelijkheid naar uw debiteur, de zekerheid dat alle regels voor incasso in acht worden genomen en vooral dat uw zaak zo effectief mogelijk wordt behandeld. Wij starten uw zaak niet alleen direct op, wij gaan ook direct incasseren!

Werkwijze
Een helder incassobureau laat dat duidelijk zijn. Wanneer u tot incasso overgaat, zoekt u een incassobureau dat duidelijkheid geeft. Over de voorwaarden waaronder de incasso gedaan wordt en over de benadering van uw debiteuren. Wij zijn een helder incassobureau. Als er kosten voor (bijvoorbeeld) een rechtszaak gemaakt moeten worden, krijgt u vooraf een prijsvoorstel en kunt u altijd beslissen of u hiermee verder wilt. Ook naar uw debiteuren zijn wij helder. Bij betalingsonmacht zoeken wij een oplossing en begeleiden wij de betalingsafspraken. Bij betwisting van de facturen brengen wij het probleem in kaart en lossen wij het op. Bij onwil zullen wij zo snel mogelijk executiemaatregelen treffen.

Maak nu kennis met onze aanpak: bel (013) 88 93 930, of dien gratis uw vordering in op de daartoe aangegeven button.