Wat doen wij

Wij hebben de ervaring dat het overgrote deel van overgedragen vorderingen binnen een kort traject geïncasseerd kan worden. Nadat u uw vordering(en) aan Pro Actief Incasso heeft overgedragen, zullen wij uw debiteuren binnen 24 uur sommeren binnen enkele dagen de gehele vordering, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten en rente, te voldoen.

Hierna zoeken wij telefonisch contact, om hem (of haar) aan te zetten tot betaling. Zonodig wordt nog per SMS aangemaand. Allemaal zonder dat u er tijd aan hoeft te spenderen. Het gehele proces kunt u via onze website volgen zodat u altijd op de hoogte bent van de status van uw vordering. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan bieden wij u een kosteloos advies voor een mogelijk vervolgtraject. Uw vordering is bij ons in vertrouwde handen.

Tijd en Geld
Hoe zorgt Pro Actief Incasso ervoor dat het incasseren van openstaande vorderingen u zo weinig mogelijk tijd kost? Een ding is zeker: hoe langer u moet wachten op betaling van uw rekeningen, hoe vervelender het wordt. Feit is ook dat u meestal weinig tijd heeft om onbetaalde rekeningen toch te incasseren. Met als resultaat dat achterstallige rekeningen onbedoeld nog langer onbetaald blijven. En daar zit u nu net niet op te wachten. Want hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe kleiner de kans dat een betaling ‘spontaan’ binnenkomt. Tijd kost u op die manier letterlijk geld. Wij kunnen ervoor zorgen dat u op tijd uw geld krijgt, zonder dat het u veel tijd kost. Als u wilt, verzorgen we zelfs uw complete debiteurenmanagement. Dat begint bij een eerste vriendelijke herinnering. De volgende stap is een pre-incasso brief waarin we maatregelen en incassokosten aankondigen. En het uiterste middel is een gerechtelijke incassoprocedure. Wat we ook doen, we doen het altijd met respect voor uw debiteur. Maar zonder dat de urgentie van betalen daarbij aan kracht inboet. Naast de bekende brief en het persoonlijke telefoongesprek, beschikken we daarvoor over innovatieve incassomedia. Zoals onze belcomputer die debiteuren er op vriendelijke wijze aan blijft herinneren dat er nog drie, twee of een dag rest om te betalen. Daarnaast werken we o.a. met Accept Email. Een email waarmee online betaald kan worden. En SMS incasso, waarbij we via sms uw vordering (en de mogelijke maatregelen) die volgen aankondigen op de mobiele telefoon van uw debiteur. En mocht gewone incasso geen resultaat opleveren, dan kunnen wij een gerechtelijke incassoprocedure starten om uw debiteur tot betaling te dwingen.
Hoe dan ook, Pro Actief Incasso zorgt voor beter betalende klanten. Snel, professioneel én duurzaam. Met respect voor uw klantrelatie.

Willen en Kunnen
Hoe zorgt Pro Actief Incasso ervoor dat debiteuren die niet willen betalen, toch gaan betalen? Allereerst is het belangrijk dat we vaststellen waarom ze niet willen betalen. En tegelijk overleggen we met u of u kennis hebt genomen van de bezwaren binnen de termijn die daarvoor in uw leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd. Zijn de bezwaren ongegrond of zijn deze buiten de reclameringstermijn geuit, dan communiceren we dat met uw debiteur en sommeren hem of haar binnen enkele dagen te betalen. Uiteraard op respectvolle wijze. Onze ervaring leert dat debiteuren die wel kunnen betalen, maar dat niet willen, dan snel van gedachte veranderen. Debiteuren die wel willen, maar niet kunnen betalen, is een ander verhaal. Deze verdienen een redelijke betalingsregeling, die past bij hun financiële situatie. Maar het mag duidelijk zijn dat zo’n regeling ook voor u redelijk moet zijn. U wacht immers al langer dan afgesproken op uw betaling. In het geval van een betalingsregeling zorgen wij er ook voor dat deze volgens afspraak wordt nagekomen. Zo herinneren we uw debiteur er – via e-mail, sms of middels onze geautomatiseerde belapplicatie – aan om vastgestelde termijnen tijdig te betalen. Hoe dan ook, Pro Actief Incasso zorgt voor beter betalende klanten. Snel, professioneel én duurzaam. Met respect voor uw klantrelatie.

Onze doelstellingen
Pro Actief Incasso hanteert de doelstelling dat alle kosten in eerste instantie betaald dienen te worden door uw debiteur. Pro Actief Incasso zal er alles aan doen om deze doelstelling na te streven.

Van acceptatie tot incasso
In het gehele traject van acceptatie tot incasso bieden wij u onze diensten aan. Geen standaard diensten, maar oplossingen op maat en naar uw wens. Zoals u naar uw klant luistert, luisteren wij naar u als opdrachtgever. En wij vergeten ook uw klant niet, want door onze werkwijze blijft een niet betalende klant wellicht voor u behouden.