Schuldbewaking

U heeft alles geprobeerd, maar ondanks al uw inspanningen heeft uw debiteur zijn factuur niet betaald. Na een intensief  intern en extern incassotraject moet u helaas constateren dat uw debiteur op dit moment geen verhaalsmogelijkheden biedt.

Volgen en stuiten
In Schuldbewaking blijven wij uw vordering voor onbepaalde tijd bewaken. Ook gaan wij op juridische wijze verjaring van uw vordering tegen (stuiten). Hierdoor blijft de debiteur 20 jaar lang aansprakelijk voor de openstaande schuld en blijft het incassodossier opeisbaar. Schuldbewaking is interessant in de volgende situaties: als er geen verhaalsmogelijkheden zijn, bij WSNP of  faillissement en bij gevangenneming. En uiteraard ook als uw debiteur met onbekende bestemming is vertrokken.

Proactieve aanpak
Bij schuldbewaking gaan wij proactief te werk. Binnen de geldende wet- en regelgeving maken wij maximaal gebruik van alle beschikbare databronnen, intern en extern. Hierbij zetten wij geavanceerde software in, gecombineerd met een unieke werkwijze. Veranderingen in de financiële situatie van uw debiteur signaleren wij onmiddellijk. Zodoende kunnen onze gespecialiseerde medewerkers precies op het juiste moment actie ondernemen.