Privacy & Cookie

Wie zijn we

Dit is het Privacy Statement van Pro Actief Incasso, gevestigd te Tilburg. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van debiteurklanten, inzake opdrachten die worden uitgevoerd door de Pro Actief Incasso.

Contactgegevens
Pro Actief Incasso
Postbus 8070
5004 GB Tilburg
KvK: 52633616
e-mail: info@proactiefincasso.n

Ons website-adres is: https://www.proactiefincasso.nl.

Gebruik van website

Pro Actief Incasso respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Pro Actief Incasso gaat op de navolgende wijze om met uw gegevens. Door uw persoonsgegevens te vermelden op de website gaat u ermee akkoord dat Pro Actief Incasso uw gegevens overeenkomstig deze policy gebruikt.

Pro Actief Incasso gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze websites bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens vermelden om informatie of diensten aan te vragen, of om producten van Pro Actief Incasso aan te schaffen.

Naast het doel waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt, gebruikt Pro Actief Incasso uw gegevens om u te informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten van Pro Actief Incasso. Pro Actief Incasso verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens, die u versterkt, inzake uw dossier worden verwerkt in onze dossiersapplicaties en blijven bewaard gedurende de hiervoor geldende termijnen.

Persoonsgegevens, die u verstrekt, om door ons geïnformeerd te worden over onze dienstverlening en voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, worden niet automatisch verwijderd. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door gebruik te maken van de opt out in de nieuwsbrief of door een e-mail te zenden aan info@proactiefincasso.nll.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Inzage van persoonsgegevens

U kunt Pro Actief Incasso vragen om aan te geven of van u persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer dat het geval is, welke persoonsgegevens dat zijn. Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt, zal Pro Actief Incasso u een kopie verstrekken van deze persoonsgegevens. Dit zal gaan via een beveiligde verbinding, indien dit niet mogelijk is, verstrekt Pro Actief Incasso u een digitale kopie van de persoonsgegevens.

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om op  onze kantoor langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Pro Actief Incasso zal proberen u binnen 14 dagen nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Pro Actief Incasso deze termijn verlengen met maximaal 1 maand.

Pro Actief Incasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Pro Actief Incasso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Rectificatie van persoonsgegevens

U kunt Pro Actief Incasso vragen om onjuiste persoonsgegeven aan te passen. U moet hierbij beschrijven welke persoonsgegevens aangepast moeten worden.

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om op onze kantoor langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Pro Actief Incasso zal proberen u binnen 14 dagen nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Pro Actief  Incasso deze termijn verlengen met maximaal 1 maand.

Pro Actief Incasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Pro Actief Incaaso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Wissing van persoonsgegevens

U kunt Pro Actief Incasso vragen om persoonsgegevens te verwijderen. U moet hierbij beschrijven welke persoonsgegevens verwijderd moeten worden.

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om onze kantoor langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Pro Actief Incasso zal proberen u binnen 14 dagen nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Pro Actief  Incasso deze termijn verlengen met maximaal 1 maand.

Pro Actief Incasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Pro Actief Incasso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens

U kunt vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  • u meent dat de persoonsgegevens niet juist zijn
  • de verwerking is onrechtmatig en u wilt niet dat de gegevens verwijderd worden en wil in de plaats daarvan dat gebruik ervan beperkt wordt
  • Pro Actief Incasso heeft de gegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en Pro Actief Incasso heeft nog niet gereageerd

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om  onze kantoor langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Pro Actief Incasso zal proberen u binnen 14 dagen nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Pro Actief  Incasso deze termijn verlengen met maximaal 1 maand.

Pro Actief Incasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Pro Actief Incasso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Intrekken toestemming tot verwerking van persoonsgegevens

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. De verwerking vóór het intrekken van de toestemming, blijft dan wel rechtmatig.

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om op  onze kantoor langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Pro Actief Incasso zal proberen u binnen 14 dagen nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Pro Actief  Incasso deze termijn verlengen met maximaal 1 maand.

Pro Actief Incasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Pro Actief Incasso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, vanwege de specifieke situatie, indien de gegevens worden verwerkt, vanwege:

  • het uitvoeren van een ambtelijke opdracht door Pro Actief Incasso
  • gerechtvaardigde belangen van Pro Actief Incasso en haar opdrachtgever met betrekking tot het op juiste wijze uitvoeren van een niet ambtelijke opdracht

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u na het ontvangen van uw verzoek vragen om op onze kantoor langs te komen om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren.

Pro Actief Incasso zal proberen u binnen 14 dagen nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan Pro Actief  Incasso deze termijn verlengen met maximaal 1 maand.

Pro Actief Incasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan Pro Actief Incasso dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.