Disclaimer

Disclaimer

Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer, ook mag op geen enkele wijze worden verstuurd, op een elektronisch prikbord of worden geplaatst, of worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid zonder schriftelijke toestemming vooraf door Pro Actief Incasso verstrekt.

Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Pro Actief Incasso aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Pro Actief Incasso tracht de website continue up-to-date te houden, maar geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Pro Actief Incasso accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.