Minnelijke incasso

Incassobureau inschakelen
Elke ondernemer komt helaas een keer in de situatie dat een klant niet of te laat betaald.
Pro Actief Incasso biedt uitkomst. Laat uw trage betalers over aan de experts, zodat u het meeste uit uw tijd kunt halen. Trage betalers zullen altijd blijven bestaan. Ze beïnvloeden niet alleen uw inkomsten, maar leggen ook veel beslag op uw tijd en organisatie. Wij proberen ten alle tijden de betaling buitengerechtelijk te verkrijgen. Het voeren van een gerechtelijke procedure zien we als uiterste middel, gezien de extra kosten en tijd die het vaak met zich meebrengt.

Buitengerechtelijk
Pro Actief Incasso ontvangt, voor een buitengerechtelijk incasso naast de facturen alle op de incasso betrekking hebbende gegevens en documenten, zoals contracten, getuigenverklaringen en gevoerde correspondentie, zo compleet mogelijk. Een compleet dossier maakt het voor ons eenvoudiger een vordering in korte tijd af te handelen. De incassoprocedure starten wij dezelfde dag dat we uw opdracht ontvangen. Ondanks onze stevige aanpak proberen we uw zakelijke relatie niet te verstoren.

 

Direct uw rekeningen indienen