Klachten

Hebt u een klacht? Laat het ons weten.
Wij streven ernaar om met onze producten en diensten aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.

Bent u tevreden?
Dan horen wij dat graag van u. Maar wij staan ook voor u klaar als u vindt dat het beter kan. Laat het ons weten! En natuurlijk horen wij ook graag uw complimenten. Geef uw reactie via de pagina Blij met Pro Actief Incasso.

Bent u ontevreden?
Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling betreft uitsluitend de producten en diensten van Pro Actief Incasso.

Wat verstaan wij onder een klacht
Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten of diensten.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht op drie manieren indienen.

1. Online – Via het volgende klachtenformulier

2. Per brief – deze kunt u richten aan:

Pro Actief Incasso
T.a.v. de Directie
Postbus 8070
5004 GB Tilburg

3. Telefonisch via 013 88 93 930, op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:30 uur.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief. Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt.

• uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
• uw dossiernummer;
• een omschrijving van uw klacht;
• de door u gewenste oplossing;

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht.

Binnen zeven werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna. In onze reactie leest u of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u ook hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Als wij naar aanleiding van uw klacht onze producten of diensten kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.

Blijft u ontevreden?
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenregeling of bent u het niet eens met de uitkomst van onze klachtenafhandeling, dan kunt u ook naar de bevoegde rechter stappen.