Gerechtelijke incasso

Gerechtelijk incassoSoms leidt een incassotraject niet direct tot een betaling  of is het noodzakelijk uw debiteur gelijk te laten zien dat het menens is. Een gerechtelijke procedure is helaas het enige dat rest om uw vordering te incasseren. Vanaf het moment dat uw dossiers aan Pro Actief Incasso uit handen worden gegeven, heeft u géén omkijken meer naar. De juridische behandeling en opvolging van uw dossier nemen wij van u over. Desgewenst verzorgen wij het gerechtelijke incassotraject. In de praktijk betekent dit voor u dat u ervan verzekerd bent dat u tijdens de procesfase te allen tijde wordt bijgestaan door een professionele incasso-jurist. Met onze kennis van betaalgedrag bepalen we of een gang naar de rechter zinvol is en financieel uitkan. Pro Actief Incasso heeft een landelijk dekkend netwerk van deurwaarders.

Voordat wij een dossier voor een gerechtelijke procedure  aanbieden zullen wij u eerst een advies verstrekken. Onze incasso-jurist zorgen ervoor dat de gerechtelijke  procedure zo snel mogelijk verloopt.  De gerechtelijke kosten zijn ten alle tijden voor de verliezende partij, echter wanneer een debiteur geen verhaal biedt, komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van de eisende partij.

Het gerechtelijke traject begint met het opstellen en uitreiken van een dagvaarding. Daarna zal de rechter een uitspraak doen. Ondertussen zullen wij trachten uw debiteur er alsnog van te overtuigen dat het beter is eieren voor zijn geld te kiezen. Immers, door de vordering alsnog te betalen worden extra kosten van een procedure voorkomen.

Het ten uitvoer leggen van een vonnis is de laatste stap van de gerechtelijke incassofase. Zodra wij in het bezit zijn van een vonnis, kunnen wij tot het leggen van beslag overgaan. Dit vonnis dwingt uw debiteur tot betalen. Uiteraard zullen wij de rechter verzoeken om uw debiteur te veroordelen tot betaling van de vordering, eventueel vermeerderd met de wettelijke rente en kosten.

Maximaal kostenrisico

De gerechtelijke kosten komen meestal ten laste van de verliezende partij, echter wanneer een debiteur geen verhaal biedt komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van u als eisende partij. Wanneer u procedeert via Pro Actief Incasso dan geniet u altijd van een maximaal kostenrisico. Dit houdt in dat uw kosten altijd tot een klein minimum zijn beperkt, ook als de procedure niet leidt tot het gewenste resultaat.