Debiteurenbezoek

U kunt als opdrachtgever ook kiezen voor het inzetten van onze medewerkers van ‘Debiteurbezoek’. Deze medewerkers gaan in uw opdracht naar de debiteur en verzoeken deze op een respectvolle manier, zo spoedig mogelijk tot betaling over te gaan. In de praktijk heeft deze afdeling zijn waardevolle bijdragen in het incassotraject ruimschoots bewezen.

Breed inzetbaar
Onze buitendienstmedewerkers zijn breed inzetbaar. In principe kunnen zij alle soorten verzoeken afhandelen. Natuurlijk blijven zij wel altijd opereren binnen de grenzen van de algemene normen en waarden.

Onze buitendienstmedewerkers zijn inzetbaar voor:

  • Het maken/herstellen van contact met debiteuren;
  • Het inventariseren van verhaalsmogelijkheden;
  • Het in kaart brengen van de financiële situatie;
  • Het overeenkomen van betalingsregelen;
  • Het beoordelen van roerende en onroerende goederen voor eventueel beslag;
  • Onderzoek naar bedrijfsactiviteiten;
  • De recovery van lease-voertuigen.

Minnelijke oplossing
De bevindingen van onze buitendienst zijn van grote waarde. Heel vaak kunnen onze incassomedewerkers hierdoor een volgende stap zetten. Want de extra informatie en het persoonlijk contact bieden meestal nieuwe mogelijkheden. In veel gevallen is een minnelijke oplossing dan mogelijk.

Gerechtelijke oplossing
Kiest uw debiteur niet voor een minnelijke oplossing? Dan kan onze buitendienst de algemene verhaalsmogelijkheden op uw debiteur inventariseren. Met deze informatie kunnen wij u gedegen adviseren over de wenselijkheid van juridische vervolgstappen. Blijkt bijvoorbeeld dat uw debiteur geen verhaalsmogelijkheden biedt, dan kunt u het gerechtelijk traject beter niet ingaan. Zo behoeden wij u voor onnodige kosten – en frustratie.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze dienst, verzoeken wij u ons te contacteren via: 013-88.93.930 of info@proactiefincasso.nl