Aanmaning ontvangen?

Betalen van de vordering
Nu u een aanmaning van Pro Actief Incasso heeft ontvangen, is het van belang zo snel mogelijk te betalen. indien u niet optijd betaald, dan resulteert dit in rechtsmaatregelen. De kosten en rente lopen snel op. Wij bieden u daarom de gelegenheid om de vordering op diverse manieren gemakkelijk, veilig en snel te betalen, ook ‘s-avonds en in het weekend!

Hoe kunt u de vorderingen betalen?

Betalen door overschrijven of via internetbankieren
1. Betalen door overschrijven of via internetbankieren Vanzelfsprekend kunt u de vordering betalen door (spoed) overschrijving via uw bankrekening. U dient het totaalbedrag over te maken op ons rekeningnummer o.v.v. uw dossiernummer.

Contant of via pin betalen
2. Contante betaling of via pin gaat gemakkelijk, veilig en snel via Mr. Pay van GWK Travelex. Ook ‘s-avonds en in het weekend! U gaat met onze sommatie naar de dichtstbijzijnde GWK Travelex vestiging waar u na contante betaling, of via pin, een betalingsbewijs verkrijgt. Uw betaling wordt direct aan ons doorgegeven en u hoeft geen verdere actie te ondernemen. Er zullen geen rechtsmaatregelen tegen u worden getroffen en wij zullen het dossier sluiten. Uiteraard kunt u ook bij uw eigen bank terecht voor een contante betaling onder vermelding van uw dossiernummer. Houdt u er rekening mee dat wij uw betaling dan echter niet direct doorgegeven krijgen en dat wij deze pas zien zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

Indien u de vordering bij een GWK Travelex kantoor voldoet, dan krijgt u een unieke toegangscode. Hiermee kunt u de gegevens van uw transactie bekijken en de status van uw betaling online inzien.

Betalen in gedeelten
3. Onze opdrachtgevers zijn vaak bereid te vinden om met een aflossing in gedeelten akkoord te gaan. Neem direct contact met ons op om een voorstel tot een betalingsregeling te doen, bij voorkeur via onze website. Reageert u niet op tijd dan lopen de kosten van incasso en rente snel op. Indien u de vordering niet in een keer kunt voldoen kunt u aan de hand van het onderstaande formulier een betalingsregeling aanvragen. Naar aanleiding van uw aanvraag zal er schriftelijk of telefonisch contact met u worden gezocht om de regeling te bevestigen, eventueel na overleg met onze opdrachtgever.